Küldetésünk

 • Gyülekezetünk életének mozgató elve:
  hitvalló, céltudatos és hiteles református, Krisztust követő életre nevelés.
 • Évente néhány alkalommal családos Istentiszteletet tartunk, melyek mindig a gyermekek nyelvén, s a gyermekekre és szüleikre való tekintettel zajlanak le.
 • Konfirmandusok, fiatalok számára szabadidős programok szervezése
 • A nyilvántartásban szereplő gyülekezeti tagok meglátogatása és hívogatása alkalmainkra.
 • Az anyakönyv alapján kigyűjtött címeken felkeressük a gyülekezet területén élő szülőket és megkíséreljük bevonni őket a gyülekezet életébe.
 • Ifjúságunknak szabadtéri programokat, kirándulásokat, kulturális programokat, nyári hittantábort szervezünk.
 • Templomfutást szervezünk egy rászoruló családnak.
 • Alkalmanként szeretetvendégséget tartunk.
 • Kapcsolat határon túli református gyülekezetekkel